Hur mår min häst?

Bra fråga för det är av största vikt att hästen faktiskt mår bra för att kunna prestera det jag vill. Det finns alltid anledning att vakna upp när/om hästen byter beteende, förhoppningsvis går anledningen att hitta i ridningen och ändra där, men gör den inte det är dags att agera på annat vis.

Min fasta övertygelse är att hästar alltid gör sitt bästa. Dom kan inte simulera sjukdom, gå och tänka onda tankar eller räkna ut hämndaktioner. Fast just det hade faktiskt varit på sin plats, för vi ryttare är inte alltid rättvisa mot våra hästar!

Hur ska jag då veta att min häst mår bra? Ganska enkelt kan jag tycka. En häst som mår bra rör sig mjuk och jämnt, har en ”bra mun”, är positiv i sin attityd, äter bra, har fin hårem och är lätt att rida. Då mår den bra, även om den eventuellt har en del skavanker.

En välmående häst…                      copyright: Kajsa Boström

Detta utgår jag som ifrån när jag som tränare/ryttare bedömmer hälsotillståndet på en häst .

Men om felet inte sitter ridningen och jag blir tvungen att ta min häst till veterinären, får en sjukdiagnos och det bekräftas att min häst är beskaffad med någon eller några röntgenförändringar, är det slut då? Ja så kan det vara men det är långt ifrån alltid.

Det är likadant vid röntgenundersökningar vid hästköp där det ofta hittas både det ena och det andra, är hästen obrukbar då? Nej det anser inte jag. Däremot ska de eventuella röntgenfynden räknas in i bedömningen av vad jag ska ha hästen till. Naturligtvis kan det bli diskussioner  om pris och ev försäkringsfrågor men den sidan av saken är ett annat ämne.

Det gäller att anpassa hästens arbete efter dom förutsättningar som finns. Det går att träna sig ur vissa belastningsskador, precis som när vi människor rehabtränar. Det är ofta långsiktiga projekt, det finns inga quickfix, men det kan ge nya erfarenheter på vägen. Att av olika anledningar behöva tänka i andra banor, göra förändringar är för det mesta positivt.

Men, det finns oftast ett men, det viktigaste är att hästen MÅR bra. De är vår uppgift som handhavare att hålla koll på det.

Hippson har en blänkare om detta ämne  just idag

http://www.hippson.se/blogs/HusbloggareIzabella/index.htm

Annonser